Gabinety A-Med

REGULAMIN PLACÓWKI A-MED W OKRESIE PANDEMII COVID-19:

Poniższe wytyczne zostały opracowane z myślą o zdrowiu zarówno pacjentów, jak i personelu przychodni. Prosimy o ich rygorystyczne przestrzeganie, a także stosowanie się do zaleceń personelu.

1. Przychodnia przyjmuje wyłącznie osoby, których wizyty zostały wcześniej umówione na konkretną godzinę drogą telefoniczną. Osoby nie umówione na wizytę lekarską nie mają wstępu do Przychodni (w szczególności nie ma możliwości osobistego umówienia terminu wizyty w Przychodni) i proszone są o kontakt drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. W przypadku oczekiwania na planową wizytę przed Przychodnią prosimy zachować odstęp minimum 2 metry od innych pacjentów.

2. Przy wejściu do Przychodni personel dokona pomiaru temperatury pacjenta termometrem bezdotykowym. Przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z temperaturą ciała 36,6-37 st. C. W przypadku stwierdzenia gorączki lub stanu podgorączkowego wynikającego ze schorzenia innego niż urologiczne wizyta zostanie przełożona na inny termin. Pacjenci z jakimikolwiek objawami chorobowymi (w szczególności: gorączka, kaszel, duszność, katar, bóle głowy) nie zostaną przyjęci.

3. Prosimy aby do Przychodni wchodził wyłącznie pacjent. Osoby towarzyszące pozostają na zewnątrz w odległości 2 metrów od innych oczekujących lub w samochodzie. Pacjenci nieletni mogą wejść do Przychodni tylko z jednym rodzicem lub opiekunem.

4. Niezwłocznie po wejściu do Przychodni pacjent jest kierowany do miejsca, gdzie myje i dezynfekuje ręce. Proszę zapoznać się zamieszczoną tam z instrukcją higienicznego mycia rąk. Po umyciu rąk pacjent nie dotyka okolic ust ani nosa, drzwi stara się otwierać łokciem, jak również stara się ograniczyć dotykanie jakichkolwiek powierzchni w Przychodni do absolutnego minimum.

5. Przez cały czas wizyty pacjent zobowiązany jest nosić na twarzy maseczkę ochronną. Maseczka powinna zakrywać w całości zarówno usta, jak i nos pacjenta i nie może być zdejmowana w trakcie wizyty lekarskiej. W przypadku braku posiadania własnej maseczki pacjent może zakupić maseczkę jednorazową w Przychodni. Pacjenci, którzy odmówią założenia maseczki nie zostaną przyjęci.

6. Pacjent/opiekun podpisuje świadomą zgodę na wizytę lekarską przy użyciu jednorazowych środków ochrony a także wypełnia ankietę ze zgodą na leczenie w czasie pandemii COVID-19.

7. Na powierzchni mebli gabinetowych i blatów nie zostawia się żadnych przedmiotów. Proszę uwzględnić ten fakt udając się do Przychodni i pozostawić w domu/samochodzie torby, plecaki czy inne przedmioty, gdyż nie będzie możliwości ich pozostawienia w gabinecie.

8. Prosimy o utrzymywanie odległości (minimum 1 metr) pomiędzy osobami znajdującymi się w recepcji, a także minimum 2 metry w przypadku oczekiwania na wizytę przed wejściem do Przychodni.

9. Informacja organizacyjna: kolejka pacjentów do przyjęć tworzona jest chronologicznie według list przyjęć począwszy od dnia zaprzestania pracy Przychodni. Jednocześnie, we wszelkich sytuacjach pilnych, jak również w przypadku zapotrzebowania na recepty możliwe jest zapisanie się na wizytę poza taką kolejnością (tj. jeśli w marcu ani kwietniu 2020 nie posiadali Państwo wyznaczonego terminu, który przepadł). Z osobami, które posiadały umówione terminy będziemy się kontaktować telefonicznie, natomiast osoby, które wyznaczonych terminów nie posiadały zapisać mogą się również wyłącznie drogą telefoniczną. W przypadku konieczności uzyskania recepty możliwe jest przeprowadzenie wizyty telefonicznej, bez konieczności odwiedzania Przychodni osobiście.